Tło Warmia i Mazury

Warmia i Mazury

Artykuły

Przejdź na mapę oferta kontakt

Śladami Krzyżaków - na granicy Mazur i Mazowsza

20.12.2016

Na granicy Mazowsza i Mazur ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych nie brakuje. Co warto tu zobaczyć?

Koniecznie trzeba odwiedzić te miejsca, które związane są z historią i ważnymi wydarzeniami historycznymi. Tu w pierwszej kolejności znajduje się miejsce słynnej bitwy pod Grunwaldem. Dzisiaj o tych ważnych wydarzeniach przypomina Muzeum Grunwaldzkie. Wśród eksponatów zgromadzonych w tym muzeum znajdują się przede wszystkim znaleziska pochodzące z miejsca bitwy, które odkryto w wyniku wykopalisk. Dużą atrakcją jest umieszczona tu makieta bitwy oraz liczne plany przedstawiające jej przebieg. Warto odwiedzić również pole bitwy. Tu znajduje się pomnik oraz głaz, który Niemcy w 1901 roku ustawili w miejscu śmierci Wielkiego Mistrza. Pole ożywa w lipcu, gdyż każdego roku organizowana jest tu wielka inscenizacja bitwy, w której biorą udział rycerze z całego kontynentu.

Innym ważnym obiektem w tym rejonie jest zamek w Nidzicy. Niegdyś był to jeden z najważniejszych punktów strategicznych Krzyżaków. Zamek służył celom militarnym jeszcze w początkach XIX wieku. Tu właśnie w 1812 roku zatrzymał się sam Napoleon ze swą armią w drodze na Moskwę. Dziś zamek jest przede wszystkim ważnym zabytkiem i dużą atrakcją dla zwiedzających go turystów. W dawnej kaplicy zamkowej zobaczyć można m.in. fragmenty dawnej polichromii gotyckiej. Nie brak tu i innych atrakcji, z których warto wymienić przede wszystkim średniowieczne biesiady oraz turnieje rycerskie.

Dawny zamek zobaczyć można również w Działdowie, jednak tu do zwiedzenia nadaje się jedynie dziedziniec. Wiele atrakcji czeka za to na turystów w Mławie. W znajdującym się tu Muzeum Ziemi Zakrzewskiej zorganizowano ciekawą wystawę, która przybliża kulturę i tradycję typową dla północnego Mazowsza.

Mazury i Mazowsze to obszar cenny również pod względem przyrodniczym. Na granicy tych dwóch regionów na szczególną uwagę zasłużył sobie rezerwat Źródła Rzeki Łyny. Ochronie podlega tu bardzo ciekawe zjawisko źródliskowej erozji wstecznej rzeki. Na terenie tego rezerwatu znajduje się aż kilkadziesiąt źródeł, które dają początek rzece Łynie.