Tło Warmia i Mazury

Warmia i Mazury

Artykuły

Przejdź na mapę oferta kontakt

Pojezierze Ełckie i jego atrakcje

19.03.2017

Pojezierze Ełckie znane jest przede wszystkim jako Kraina Bociana. To właśnie liczne bocianie gniazda są największą atrakcją tego obszaru i występują tu w takiej ilości, że stały się przedmiotem zainteresowania nie tylko ornitologów, ale i zwykłych turystów. Tu, na wschodnim skraju Mazur, tak blisko Ełku, bociany znalazły swój własny raj.

Czy oprócz bocianów czekają tu na turystów jeszcze inne atrakcje?

Ależ oczywiście, i to w ogromnej ilości.

Pojezierze Ełckie może pochwalić się ciekawą rzeźbą terenu, która jest efektem działania lądolodu. Na tutejszy krajobraz wyjątkowo silny wpływ miało zlodowacenie bałtyckie. Pamiątką po lodowcach są tu m.in. ciągi moren czołowych, których naliczono tu ponad 20. Spotkać tu można także moreny denne oraz pola sandrowe. W krajobrazie pojezierza dominują pagórki oraz jeziora. Nie brak tu lasów, wśród których przeważają bory.

Pojezierze Ełckie jest miejscem bardzo atrakcyjnym dla miłośników przyrody. Kilka rezerwatów chroni te fragmenty pojezierza, które są najcenniejsze pod względem przyrodniczym. Większość rezerwatów (jak „Boski” czy „Lipowy Jar” to rezerwaty leśne, nie brak jednak i takich, które mają na celu ochronę zwierząt. Wśród nich jest m.in. rezerwat „Ostoja Bobrów Bartosze”. Te obszary, które wyróżniają się wyjątkowo pięknym krajobrazem, stały się Parkami Krajobrazowymi. Taki los spotkał m.in. fragment Puszczy Boreckiej.

Puszcza Borecka jest jednym z najcenniejszych obszarów leśnych na Mazurach i z pewnością najcenniejszym na terenie Pojezierza Ełckiego. Ten zwarty kompleks leśny zajmuje obszar ponad 200 km kwadratowych i silnie kontrastuje z raczej rolniczym krajobrazem tego regionu. Jest to jeszcze dość dziki obszar, znany z obecności wielu gatunków dzikich zwierząt. Puszcza Borecka to nie tylko zwierzęta. Na jej terenie występuje ponad 300 gatunków roślin naczyniowych, w tym około 40 gatunków wyjątkowo rzadkich i znajdujących się pod ochroną. Warto podkreślić, że wśród zwierząt spotykanych na terenie puszczy nie brak i łosi, i jenotów. Najważniejsze są tu jednak ptaki. To wielka ostoja ptactwa, o europejskim znaczeniu. Ponad 140 gatunków ptaków, które można tu spotkać, to imponująca liczba. A są wśród nich takie okazy, jak orlik krzykliwy oraz bocian czarny.