Tło Warmia i Mazury

Lidzbark Warmiński

Przejdź na mapę
Lidzbark Warmiński od 1350 r. do XIX wieku był stolicą Warmii i jej największym miastem. To miasto było centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, często nazywane Perłą Warmii. Przez długi czas było pod panowaniem biskupów warmińskich.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0